Importanta corectarii tulburarilor de limbaj

Importanţa corectării tulburărilor de limbaj

 

Corectarea limbajului prezintă o importanţă deosebită nu numai pentru înlesnirea comunicării şi a integrării procesului instructiv-educativ, dar şi pentru faptul că tulburările de limbaj, în funcţie de gravitatea lor, provoacă modificări negative la nivelul personalităţii şi comportamentului logopatului. Într-o serie de cercetări se menţionează faptul că elevii cu tulburări de limbaj au un randament şcolar redus, din cauza posibilităţii scăzute de integrare în activitate şi a refuzului de a participa la actul comunicativ. Pentru adulţi, corectarea este imperioasă şi pentru a putea exercita o influenţă favorabilă asupra educării copiilor şi pentru că anumite profesii necesită o pronunţie clară şi o vorbire fluentă, cursivă.

Dacă tulburările scris-cititului se fac mai puţin simţite în comunicare, tulburările vorbirii orale deranjează mai mult şi, în genere, acestea le determină adeseori, şi pe primele. Ca atare, se impune corectarea vorbirii orale îndată ce apar primele semne ale tulburării ei. Şcoala, familia, societatea sunt interesate, deopotrivă, în corectarea tulburărilor de limbaj, ceea ce deschide perspectiva dezvoltării armonioase a individului şi evitarea eşecurilor în activitate şi in relaţiile cu cei din jur.