Etapele dezvoltarii limbajului

Etapele dezvoltării limbajului

 

Este important să ştim limitele de vârstă între care copilul achiziţionează anumite abilităţi, pentru a observa în ce măsură copilul se dezvoltă mai încet şi dacă are nevoie de ajutor.

Ghid pentru descrierea evoluţiei comportamentului în general şi comunicării şi limbajului în special :

Vârsta

Comportamentul

 

 

 

 

 

 

0-1 ani

Priveşte în direcţia sunetului sau îşi schimbă poziţia corpului ca răspuns la sunet.

Priveşte la persoana care încearcă să-i atragă atenţia prin vorbă sau mişcare.

Urmăreşte sunetul, mişcând capul. Râde.

Vocalizează ca răspuns la atenţia ce i se acordă.

Repetă propriile sunete dacă sunt repetate de adulţi.

Gângureşte (serii de silabe).

Caută contactul vizual deseori, timp de 2-3 minute.

Vocalizează ca să atragă atenţia.

Repetă aceeaşi silabă de 2-3 ori ( ex: ma-ma-ma), prin imitare.

Imită cucu-bau.

Face cu mâna pa-pa, imitând adultul.

Răspunde la gesturi cu gesturi.

Emite 4 sau mai multe sunete diferite.

Urmăreşte conversaţia, privind la cei care vorbesc.

Îndeplineşte comenzi simple, însoşite de gesturi.

Încetează activitatea, cel puţin momentan, în 75% din cazuri, atunci când i se spune ,,nu’’.

Priveşte la obiecte familiare când sunt numite.

Răspunde la propriul nume, privind sau solicitând să fie luat în braţe.

Se manifestă ca răspuns la intrebări simple (ex: ,,Unde este mingea?’’)

Arată o parte a corpului (ex: nasul).

Combină 2 silabe diferite in jocul verbal.

Imită intonaţia vocii celorlalţi.

Foloseşte un cuvânt cu sens ca să denumească o persoană sau un obiect.

 

 

 

 

 

1-2 ani

Spune 5 cuvinte diferite (poate folosi acelaşi cuvânt pentru obiecte diferite).

Conversează, stâlcind cuvintele.

Foloseşte gesturi pentru a-şi exprima dorinţa că mai vrea.

Imită folosirea obiectelor uzuale (ex: ceaşcă, linguriţă, etc).

Caută sursa de sunete din afara incăperii (ex: sonerie, motocicletă, chemări ale copiilor etc.).

Emite sunete (onomatopee) sau foloseşte aceste sunete pentru a numi un animal (ex: vaca este ,,mu-mu’’).

Execută 3 comenzi simple, fără să i se dea indicaţii prin gesturi.

Răspunde prin privire sau atingere la solicitarea de a arăta 6 obiecte familiare.

Arată sau atinge 3 imagini dintr-o carte când sunt numite.

Arată 3 părţi ale corpului.

Spune 10 cuvinte.

Îşi spune la cerere numele/numele de alint.

Răspunde la întrebarea ,,Ce-i asta?’’, denumind obiecte familiare.

Cere ,,mai mult’’ sau ,, mai vreau’’.

Poate da sau arăta la cerere.

Răspunde la ,,sus’’ şi ,,jos’’ mişcând capul corespunzător.

Imită adultul în activităţi simple (ex : scuturatul hainelor).

Arată spre el când este întrebat ,,Unde este (numele său)?’’.

Se joacă cu un alt copil, fiecare făcând activităţi diferite.

Combină cuvinte şi gesturi pentru a-şi face cunoscute dorinţele.

Ştie ce să faca în situaţii uzuale (când iese afară, la masă, la culcare etc).

Numeşte alţi 5 membrii ai familiei, inclusiv animalele preferate.

Arată 12 obiecte familiare când sunt numite.

Numeşte 4 jucării.

Cere un aliment dacă îi este cunoscut, folosind numele acestuia când îl vede (ex:lapte, biscuit).

Numeşte 3 părţi ale corpului la o păpuşă sau altă persoană.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ani

Stă cu adultul pentru a privi o carte cu imagini timp de 5 minute.

Spune ,,Te rog!’’ şi ,,Multumesc!’’ când i se aduce aminte.

Răspunde corespunzător la folosirea adjectivelor obişnuite (ex: obosit, fericit, rece, mare, etc)

La cerere, pune obiectele în, pe, sub...

Foloseşte corect unele adjective obişnuite (ex: fierbinte, mare, etc).

Numeşte acţiuni.

Răspunde la întrebarea ,,Ce face (numele)?’’, pentru activităţile obişnuite, simple.

Alătură 1 substantiv şi 1 adjectiv sau 2 substantive in propoziţii de 2 cuvinte(ex:minge mare).

Combină o acţiune cu un obiect, formând propoziţii.

Asociază un substantiv cu un verb (ex: ,,tata pleacă’’).

Mimează acţiuni şi repetă cuvântul final al fiecărui vers dintr-un cântec.

Foloseşte un anume cuvânt pentru a-şi exprima nevoia de a merge la toaletă.

Asociaza un verb sau un substantiv cu ,,acolo’’, ,,aici’’, în propoziţii de 2 cuvinte (ex: ,,Scaun aici’’).

Combină doua substantive pentru a exprima posesia (ex: ,,maşina tata’’).

Selectează obiecte simple descrise prin folosirea lor (ex: ceaşcă, farfurie, etc.).

Răspunde la întrebarea ,,Unde este...?’’.

Asociază un substantiv, un verb şi un ajectiv într-o propoziţie de trei cuvinte (ex: ,,tata maşina mare’’, ,,tata merge serviciu’’).

Foloseşte propriul nume ca răspuns la întrebarea ,,Cine vrea?’’.

Indică imaginea unui obiect uzual , descris prinb întrebuinţarea lui.

Ascultă poveşti simple.

Arată pe degete câţi ani are.

Îşi spune sexul când este întrebat dacă este fetiţă sau băiat.

Îndeplineşte două  comenzi legate între ele (ex: ,,Du-te la uşă şi închide-o!’’).

Urmăreşte şi numeşte două personaje familiare de la televizir (desene animate).

Foloseşte forma corectă a pluralului.

Foloseşte verbe neregulate la trecut (ex: a fost, a plecat, a făcut, etc).

Pune întrebări: ,,Ce e asta/aia?’’.

Foloseşte ,,asta/aia’’ în vorbire.

Foloseşte mai mult ,,eu/mie/al meu’’ decât numele propriu.

Foloseşte ,,nu’’ pentru a exprima refuzul sau neplacerea.

Răspunde la întrebarea ,,Cine?’’ indicând numele.

Foloseşte forme de posesiv (ex: ,,a lui tati’’).

Foloseşte articolul hotărât şi nehotărât în vorbire.

Foloseşte câteva substantive care desemnează categorii (ex: animal, mâncare, jucării, etc).

 

 

 

3-4 ani

Foloseşte propoziţii din 4 cuvinte.

Identifică sunetele înalte şi pe cele joase în jocuri muzicale.

Salută adulţii cunoscuţi fără să i se amintească.

Poartă o conversaţie simplă.

Numeşte obiecte mari şi mici.

Arată 10 părţi ale corpului la comandă verbală.

Numără până la trei, imitând.

Spune ce urmează într-o poveste simplă şi repetă.

Răspunde la apeluri telefonice pentru adulţi sau vorbeşte cu persoane cunoscute.

Pune întrebări de tipul ,,Unde...?’’, ,,Cine...?’’.

Construieşte propoziţii interogative cu ,,este’’ la început.

Este atent 5 minute în timp ce i se citeşte o poveste.

Îndeplineşte comenzi ca răspuns la : înăuntru, afară, în spate, sus, etc.

Numără 10 obiecte prin imitaţie.

Foloseşte întrebări cu ,,De ce...?’’ şi ascultă raspunsul adultului.

Numeşte la cerere 3 culori; numeşte 3 forme geometrice.

Îndeplineşte o serie de 2 comenzi necorelate.

Îşi spune numele întreg, când i se cere.

Răspunde la întrebări simple, de tipul ,,Cum este?’’.

Repetă propoziţii sau serii de sunete.

Foloseşte trecutul verbelor regulate (ex: sărit, lovit, etc.).

Foloseşte adjectivele care indică mărimea în situaţii uzuale.

Vorbeşte despre o experienţă recentă.

Răspunde la întrebări de tipul ,,De ce...?’’, legate de evenimentele dintr-o povestire simplă.

Spune la ce folosesc obiectele uzuale.

Exprimă acţiuni viitoare prin formule de tipul ,,trebuie să...’’, ,,o să...’’, ,,vreau să...’’.

Vorbirea îi este înţeleasă de persoane din afara familiei.

 

 

 

4-5 ani

Îndeplineşte o serie de 3 comenzi.

Poate alege o pereche de obiecte/imagini la cerere.

Foloseşte verbele la optativ (ex: aş putea, aş vrea etc).

Foloseşte fraze de tipul: ,,Am lovit mingea şi ea a ieşit în stradă.’’.

Poate indica, la cerere, partea de sus şi de jos a diferitelor obiecte.

Poate să indice absurdităţile dintr-o imagine.

Foloseşte cuvinte ca soră, frate, bunici etc.

Spune cuvintele corespunzătoare care lipsesc din construcţiile de tipul analogiilor opuse.

Poate spune o poveste cunoscută fără ajutorul imaginilor.

Indică imaginea care nu se potriveşte într-o anumită categorie (ex: ,,Care nu este animal?’’).

Spune dacă 2 cuvinte rimează sau nu.

Foloseşte propoziţii complexe (ex: ,,Ea vrea să plec pentru că...’’).

Poate spune dacă un sunet este tare sau încet.

 

 

 

5-6 ani

Poate indica : ,,câteva’’, ,,multe’’ sau  ,,mai multe’’ obiecte .

Îşi spune adresa; îşi spune numărul de telefon.

Indică ,,cel mai mult’’, ,,cel mai puţin’’, ,,câteva’’, ,,puţine’’ obiecte.

Spune glume simple.

Relatează întâmplări din experienţa sa zilnică.

Indică locaţia sau direcţia folosind prepoziţiile: de la, către, peste, departe de..., etc.

Răspunde cu o explicaţie la întrebarea ,,De ce?’’.

Aşează 3-5 imagini, reprezentând o poveste, în succesiune logică şi spune povestea.

Defineşte cuvinte.

Poate să dea opusul (antonimul) unui cuvânt.

Poate răspunde la întrebări de genul ,,Ce se întâmplă dacă...?’’.

Foloseşte corect noţiunile de ,,ieri’’ şi ,,mâine’’.

Întreabă ce semnificaţie au cuvintele noi sau nefamiliare lui.

 

Următorul tabel conţine parametrii de dezvoltare a copilului, pe etape de vârstă, în domenii aflate în interdependenţă:

Vârsta

Limbaj

Mişcări generale

Mişcări fine

Deprinderi personal-sociale

0-3 luni

Tipă la naştere.

Reacţionează la clopoţel.

Zâmbeşte. Gângureşte.

Vocalizează. Plânge tare, mult când se sperie.

Mişcări armonioase.

Ridică capul.

Întoarce capul la 45 grade.

Întoarce capul la 90 grade.

 

Urmăreşte linia.

Urmăreşte dincolo de mijloc.

Priveşte faţa.

Zâmbeşte conştient.

Zâmbeşte spontan.

Îşi priveşte mâinile.

 

3-6 luni

Se întoarce la chemare.

Emite silabe.

Imită sunetele vorbirii.

Îşi ţine capul.

Se sprijină pe picioare.

Se rostogoleşte.

Stă în şezut sprijinit.

Apucă clopoţei.

Îşi împreunează mâinile.

Se întoarce la 180 de grade.

Priveşte bilele.

Se întinde ca să apuce.

Manipulează jucăriile.

Mănâncă singur.

 

6-9 luni

Pronunţă ,,tata / mama’’ nespecifice.

Combină silabe.

Stă singur în şezut.

Stă în picioare susţinut.

Se agaţă, încercând să se ridice.

 

Caută un obiect.

Strânge bile.

Împinge cuburile.

Ia 2 cuburi

Se joacă cu palmele.

Indică ce doreşte.

 

9-12 luni

Vorbeşte neclar (bolboroseşte).

Pronunţă ,,tata / mama’’ specifice.

Pronunţă 1-2 cuvinte.

Stă în picioare 2 secunde.

Stă în picioare singur.

Face câţiva paşi.

Apucă între degete.

Loveşte 2 cuburi pe care le ţine în mână.

 

Face cu mâna ,,pa’’.

Se joacă cu mingea.

12-18 luni

Pronunţă 3-6 cuvinte.

Arată 2 poze/fotografii la cerere.

Merge bine.

Se apleacă şi revine.

 

Pune un cub în cană.

Mâzgăleşte. Împrăştie bile.

Face turn din 2 cuburi.

Imită activităţi.

Bea din ceaşcă.

 

 

18-24 luni

Combină/asociază cuvinte.

Numeşte o poză/fotografie la cerere.

Arată 6 părţi ale corpului la cerere.

Arată 4 poze/fotografii la cerere.

Vorbeşte pe jumătate inteligibil.

Merge înapoi.

Aleargă.

Loveşte mingea cu piciorul.

Sare în sus.

Face turn din 4 cuburi.

Împătureşte o foaie de hârtie.

Face turn din 6 cuburi.

Ajută în casă.

Foloseşte lingura şi furculiţa.

 

 

24 luni–3 ani

Numeşte 4 poze/fotografii la cerere.

Denumeşte 2 acţiuni la cerere.

Foloseşte corect pluralul.

Foloseşte pronumele personal.

Ştie 2 adjective/însuşiri.

Întreabă ,,Ce e asta?’’.

Aruncă mingea peste mână.

Sare în lungime.

Balansează fiecare picior o secundă.

 

Reproduce linia verticală şi orizontală.

Face turn din 8 cuburi.

 

Se dezbracă.

Hrăneşte păpuşa.

Are control sfincterian şi în timpul nopţii.

 

 

 

3-5 ani

Numeşte 4 culori la cerere.

Arată pe degete câţi ani are.

Foloseşte corect prepoziţiile (ex. În, pe, desupra, peste, sub, la).

Vorbeşte inteligibil.

Îşi spune numele întreg la cerere.

Defineşte 5 cuvinte.

Balansează fiecare picior 2 secunde.

Tropăie.

Balansează fiecare picior 5 secunde.

 

Îşi leagănă mâinile.

Copiază un cerc.

Desenează un om din 3 părţi.

Copiază semnul plus (+).

Alege linia mai lungă din 2 linii vizibil inegale.

Se îmbracă şi se încalţă, dar nu-şi leagă şireturile.

Se spală pe dinţi.

Îşi spală şi îşi şterge mâinile.

Numeşte prietenii.

Îşi pune cămaşa fără nasturi.

Spune ,,Te rog’’ şi ,,mulţumesc’’.

 

Evoluţia comportamentului verbal al copilului

 

            Atunci când se constată întârzieri în dezvoltarea limbajului, pe lângă efectuarea anamnezei şi a examinării logopedice care duc la cunoaşterea cauzelor întârzierilor, este important să se ştie gradul acestora. Scala de dezvoltare elaborată de Păunescu şi Toncescu redă gradul de dezvoltare a limbajului copilului între 0 şi 3 ani:

 

Vârsta (în luni)

Manifestările comportamentului verbal

Luna de manifestare

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3

1.  Reacţii motorii generalizate la zgomote puternice

2.  Ţipete diferenţiate după felul necesităţii

3.  Manifestări vocale de tipul sunetelor guturale

4.  Producerea unor scurte manifestări vocale

5.  Răspuns prin reacţie generalizată la vocea umană

6.  Vocalizarea lui ,,ah”, ,,uh”, ,,ub”, ,,ab”, ,,eh”

7.  Vocalizări diverse

8.  Vocalizări din poziţia culcat

9.  Vocalizări diferenţiate afectiv

10.Vocalizări în joc sonor (melodic)

11.Ascultarea spontană a vocii umane

12.Reacţie de înviorare la vocea umană

13.Gângurit ca expresie a stărilor de bine

14.Gângurit în joc sonor

15.Silabe cu sunete uşor articulate

16.Se disting articulatoric vovale şi consoane labiale

17.Gângureşte la o relaţie impersonală

0.5

1

0.15–1

1–2

1.15

1.15

1.25

2

2

2

2

2

3-4

3-4

2-3

2-3

3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

3-6

1.  Răspuns vocal la o relaţie impersonală

2.  Lalalizare

3.  Mimică adecvată în timpul lalalizării

4.  Lalalizarea în cadrul unui joc spontan

5.  Muzicalitate în gângurit

6.  Gânguritul ca expresie a unei stări agreabile

7.  Traducerea vocală a nemulţumirii

8.  Silabe în joc spontan

9.  Primele silabe articulate: ma-ma, ta-ta

10.Utilizează spontan câteva cuvinte

11.Expresie vocală a nerăbdării

12.Expresie vocală a nemulţumirii la dispariţia unui obiect îndrăgit

13.Adresrea vocală spre o persoană care ,,vorbeşte”

14.Discriminare între o vorbire afectivă şi una dojenitoare

15.Imitarea de sunete şi răspuns la pronunţarea acestora (reduplicare)

16.Repetă cu plăcere 2 silabe legate printr-o pauză: ma-ma, ta-ta etc

17.Utilizează silabe cu modulaţii afective în cadrul unui dialog

4-5

4-5

4-5

4

5

5-5.15

5

6

6

6.15

 

5-6

5-6

6

6

5-6

6

 

 

 

6-9

1.  Articulează bine mai multe silabe

2.  Pronunţă distinct ,,da”

3.  Expresie vocală de satisfacţie în relaţiile cu obiectele îndrăgite

4.  Variaţii tonale de lalalizare şi silabisire

5.  Reacţii vocale de surpriză la întâmplări necunoscute

6.  Interjecţii vocale

7.  Reacţionează bine la unele comenzi simple

8.  Leagă două silabe într-o structură sonoră (ta-ta, ma-ma)

9.  Expresie vocală în timpul acţiunii cu obiectele

10.Imită pronunţia multor consoane

11.Pronunţă singur unele consoane

12.Reacţii de confuzie la cuvintele necunoscute

13.Se adaptează compotamental la cuvintele cunoscute (utilizate des)

14.Distinge cuvintele cunoscute de cele necunoscute

15.Înţelege sensul unor cuvinte şi ce reprezintă acestea

16.Înţelege sensul unor gesturi

17.Răspunde la unele gesturi uzuale

18.Rosteşte sunete articulate expresiv

19.Imită majoritatea sunetelor

6-7

7

7

7.3

7.5

8

7-8

7-8

8

8

8

8

8.15

8-9

9

9

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

9-12

1.  Îşi organizează reacţiile comportamentale pe bază verbală

2.  ,,Vorbeşte” vocalizând cu jucăriile sau obiectele îndrăgite

3.  Imită (repetă) silabe

4.  Răspunde prin acte sau atitudini la cuvinte

5.  Expresie vocală în faţa linguriţei şi paharului

6.  Expresie vocală în faţa unor culori

7.  Pronunţă 2-3 cuvinte bisilabice

8.  Denumeşte cu o silabă(sau cu sunete structurate personal) obiectele

9.  Imită multe cuvinte la cerere

10.,,Interpretează” un ordin verbal manifestând rezistenţă

11.Răspuns adecvat comportamental însoţit de verbalizări la ordinele simple

12.Înţelege şi execută sarcini simple, formulate verbal

13.Reacţie la cuvinte inhibitorii

14.Expresie vocală când se priveşte în oglindă

15.Utilizează cuvântul ,,mamă” în apel

16.Utilizează silabe sau sunete special formulate pentru apel

10-12

10

10-11

10-11

10

10

10-11

11

11-12

11-12

12

 

12

12

12

12

12

 

 

 

 

 

 

12-18

1.  Înţelege o cerere verbală şi o execută

2.  Execută sarcini transmise verbal în 2-3 secvenţe

3.  Înţelege o cantitate considerabilă de cuvinte (sensul acestora) într-un context situaţional

4.  Înţelege gesturile adultului şi le imită cu sens

5.  Numeşte jucării sau imagini prin onomatopee

6.  Utilizează în conversaţie un jargon specific

7.  Înţelege o întrebare simplă

8.  Înţelege sensurile gesturilor adultului (de protecţie, de ameninţare)

9.  Înţelege interdicţia

10.Pronunţă spontan de la 3 la 20 de cuvinte

11.Denumeşte corect câteva obiecte

12.Face apel prin intermediul cuvintelor

13.Utilizează cuvinte cu sens în propoziţie

12-14

13-14

13-14

 

13-14

14

13-14

15

15

17-18

13-18

17

18

15-18

 

18-24

1.  Cunoaşte şi se exprimă prin formule de politeţe

2.  Cunoaşte denumirea părţilor corpului

3.  Indică la cerere aceste părţi

4.  Recunoaşte imaginile dintr-o carte (3-5)

5.  Denumeşte câteva imagini

6.  Pronunţă un număr de 20-30 de cuvinte

7.  Uneşte două cuvinte într-o propoziţie (substantiv + verb)

8.  Face asociaţii de cuvinte, căutând consonanţe

9.  Identifică obiectele după determinarea lor

10.Poate denumi cea mai mare parte dintre obiectele familiare

11.Poate distinge la cerere 7 imagini din 10

12.Apar primele propoziţii cu legătură între cuvinte

13.Utilizează în conversaţii cu precădere propoziţii

14.Cunoaşte sensul părţilor de vorbire care indică poziţia spaţială (sus, jos, dedesupt etc)

15.Apar în vorbire pronumele, adjectivele (în proporţie redusă)

16.Vorbeşte despre sine la persoana a III-a,numindu-se cu numele mic

17.Poate repeta cuvinte compuse din 2-5 silabe

18.Stăpâneşte aproximativ 100 de cuvinte

19.Apar primele încercări de fraze

18-20

18

18-20

18-19

19-20

18-24

18-24

20-24

23-24

24

24

24

24

24

 

24

24

24

24

24

 

 

 

 

24-36

1.  Se organizează prin structura gramaticală a limbii vorbite

2.  Poate repeta (prin memorare) 2-4 cuvinte

3.  Foloseşte propoziţii de 3-4 cuvinte

4.  Foloseşte fraze cu relaţii de subordonare între propoziţii

5.  Înţelege un expozeu de 3-6 propoziţii

6.  Înţelege un expozeu complet în cadrul unei conversaţii

7.  Foloseşte pronumele personal în mod curent

8.  Foloseşte operaţia de flectare a cuvintelor (cazuri, număr, gen etc)

9.  ,,Citeşte” o imagine compusă

10. Utilizează timpul trecut

24-36

26-28

26-28

28-36

30

36

30

24-30

28-34

30

 

Fiecare item = 1 punct

Etapa     0-3 luni = 17 puncte

Etapa     3-6 luni = 17 puncte

Etapa     6-9 luni = 19 puncte

Etapa   9-12 luni = 16 puncte

Etapa 12-18 luni = 13 puncte

Etapa 18-24 luni = 19 puncte

Etapa 24-36 luni = 17 puncte

 

Scorul nu este absolut, la fiecare etapă putând exista diferenţe de 2-3 puncte, fără ca acest fapt să indice o tulburare. Lipsa a 5-7 puncte pentru o etapă are o semnificaţie negativă şi semnalează o tulburare a ritmului de dezvoltare al limbajului.